Khả năng ứng dụng công nghệ hoàn nguyên ilment làm nguyên liệu sản xuất que hàn điện

Những năm gần đây cùng với hàng loạt nguy6en liệu khoáng chất khác như: quặng sắt, crôm, chì, kẽm, mangan...quặng titan đã nổi lên như một "hiện tượng" trong lĩnh vực điều tra, khai thác, chế biến và xuất khẩu thiếu quy hoạch gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường sinh thái ở nhiều kkhu vực nước ta. Hoàn nguyên ilmenit là công nghệ chế biến đáp ứng nhu cầu làm nguyên liệu sản xuất que hàn điện được các nhà máy sản xuất que hàn trong nước nhập khẩu từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc...Những vấn đề chính mà bài viết nêu lên là: sơ lược về khoáng sản titan, công nghệ hoàn nguyên ilmenit và đưa ra kết luận về khả năng ứng dụng công nghệ hoàn nguyên ilmenit.