Giáo trình Kéo dán gỗ: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kéo dán gỗ: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số loại keo dán khác; Nguyên tắc lựa chọn, pha chế và sử dụng keo dán hợp lý; Một số khuyết tật thường gặp trong quá trình sử dụng keo dán. Mời các bạn cùng tham khảo!