Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 2 - PGS. TS Nguyễn Thanh Bình

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 2 Một số chủ đề giáo dục những kỹ năng sống cốt lõi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở khoa học để thiết kế các chủ đề; kỹ năng tự nhận thức; kỹ năng xác định giá trị; kỹ năng xác định mục tiêu; kỹ năng giao tiếp;...Mời các bạn cùng tham khảo!