Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 1 - PGS. TS Nguyễn Thanh Bình

Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 1 Một số vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kỹ năng sống, cung cấp cho người học những kiến thức như: kĩ năng sống; giáo dục kỹ năng sống và tiếp cận kỹ năng sống; giáo dục kỹ năng sống ở một số quốc gia; thực trạng giáo dục kỹ năng sống ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!