Ebook Tự học lập trình Pascal (Tập 1): Phần 2 - Bùi Việt Hà (chủ biên)

Phần 2 ebook Tự học lập trình Pascal (Tập 4) do Bùi Việt Hà chủ biên biên soạn trình bày phần hướng dẫn thực hiện các bài tập ở phần 1. Hy vọng qua mỗi bài tập sẽ giúp người học làm quen và lập trình tốt hơn.