Ebook Một số kinh nghiệm trong nuôi trồng và khai thác thủy sản

Ebook Một số kinh nghiệm trong nuôi trồng và khai thác thủy sản trình bày các nội dung chính sau: Một số kinh nghiệm trong công tác khuyến ngư và những bước tiến bộ của nghề nuôi cá hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.