Ebook Lũ lụt và cách phòng chống: Phần 1

Ebook Lũ lụt và cách phòng chống gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những hiểu biết về lũ lụt, tình hình lũ lụt trên thế giới và một số kỹ thuật dự báo và phòng chống lũ. Sách được chia thành 2 phần ebook, phần 1 gồm có 2 chương như sau: Chương 1 những hiểu biết chung về lũ lụt; chương 2 nguyên nhân hình thành lũ lụt. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.