Ebook Kiểm tra Tiếng Anh 9: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kiểm tra Tiếng Anh 9" giới thiệu các bài kiểm tra học kỳ I, học kỳ II, các đề thi tham khảo. Cuối sách có phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi tự luận và đáp án câu hỏi trắc nghiệm để người đọc tiện tra cứu