Ebook Hỏi và đáp về Luật Thủy sản: Phần 1

Theo Luật Thủy sản, đất để nuôi trồng thủy sản là đất có mặt nước nội địa, bao gồm ao, hồ, đầm, phá, sông, ngòi, kênh, rạch; đất có mặt nước ven biển; đất bãi bồi ven sông, ven biển; bãi cát, cồn cát ven biển; đất sử dụng cho kinh tế trang trại; đất phi nông nghiệp có mặt nước được giao, cho thuê để nuôi trồng thủy sản. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.