Ebook Hỏi - đáp về bệnh của vật nuôi: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 ebook Hỏi - đáp về bệnh của vật nuôi tiếp tục cung cấp cho người đọc các câu hỏi và đáp về các bệnh trên gia cầm, phòng và điều trị bệnh trên gia cầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.