Ebook Hóa học hữu cơ - Phần bài tập: Tập 1 - GS.TSKH. Ngô Thị Thuận

Ebook "Hóa học hữu cơ - Phần bài tập: Tập 1" do GS.TSKH. Ngô Thị Thuận biên soạn gồm ba phần. Phần 1 tóm tắt các phương pháp dùng để nối mạch và giảm mạch cacbon, các phản ứng chủ yếu dẫn xuất halogen, hợp chất magie và muối diazoni,... Phần 2 và phần 3 là các bài tập kèm lời giải. Cuốn sách là tài liệu học tập dùng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành Hóa các trường đại học, ngoài ra còn là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề Hóa hữu cơ.