Ebook Hà Nội nghìn xưa: Phần 1

Cuốn sách “Hà Nội nghìn xưa” của hai tác giả Trần Quốc Vượng Và Vũ Tuân Sán có thể giúp bạn đọc biết và hiểu được một cách chính xác, ngắn gọn những nét chính truyền thống ngàn năm văn hiến đất Thăng Long. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.