Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 1

Cuốn sách 'Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức' của tác giả Nguyễn Văn Dân biên soạn nhằm hệ thống hóa lại các quan điểm về đặc trưng của xã hội tri thức, làm rõ bản chất và phân tích vai trò của xã hội tri thức đôì với sự phát triển bền vững, qua đó trình bày một số suy nghĩ về con đường phát triển xã hội tri thức ở Việt Nam. Nội dung cuốn sách được tổ chức thành 3 chương và được chia thành 2 phần ebook. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách để biết thêm nội dung chi tiết.