Ebook Chế biến rong biển: Phần 2 - NXB Nông Nghiệp

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook trình bày 2 chương còn lại có nội dung như sau: Sản xuất keo rong đỏ (Khái quát chung về các chất keo rong đỏ, đặc điểm cấu tạo tính chất cơ bản và ứng dụng cơ bản của keo rong đỏ, công nghệ sản xuất agar, công nghệ sản xuất agarose...), chế biến thực phẩm và đồ uống từ rong biển.