Ebook Bạn của nhà nông - Kỹ thuật bón cây ăn quả: Phần 1

Ebook Bạn của nhà nông: Kỹ thuật bón cây ăn quả được biên soạn nhằm giúp bà con nông dân có thêm tri thức và kinh nghiệm để ứng dụng vào thực tế sản xuất. Mỗi tư liệu sẽ tập trung làm rõ kỹ thuật trồng, nhân giống, chăm sóc và thu hoạch, bảo quản đối với từng đối tượng cây trồng riêng rẽ, đồng thời cung cấp kỹ thuật chuyên sâu về bón phân, phòng trừ sâu bệnh, tăng năng suất theo tình hình sản xuất thực tế của từng loại cây trồng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của tài liệu.