Đổi mới thiết bị, công nghệ chế biến gỗ tại công ty TNHH chế biến gỗ Minh Dương Dung Quất

Bài viết nghiên cứu nhằm để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước, buộc công ty phải tiến hành đầu tư đổi mới thiết bị đã cũ, lạc hậu.