Đổi mới thiết bị công nghệ chế biến gỗ ở công ty TNHH Hoàn Vũ

Đổi mới máy móc, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian tạo ra sản phẩm, giảm thiểu các công đoạn phải xử lý lại, từ đó chi phí nhân công giảm, chi phí tiêu hao điện năng giảm dẫn đến năng suất và lợi nhuận của doanh nghiệp tăng, thu nhập bình quân của người lao động cũng tăng. Sản phẩm chất lượng và giá thành thấp sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao và sự cạnh tranh gây gắt của thị trường trong và ngoài nước.