Đổi mới thiết bị, công nghệ bảo quản hạt giống lúa

Đổi mới công nghệ bảo quản hạt lúa giống nhằm duy trì chất lượng hạt giống theo QCVN 01-54:2011/BNNPTNT, giảm tổn thất và đáp ứng được nhu cầu thị trường hạt giống lúa hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết này để nắm chi tiết hơn về công nghệ này.