Độ bền của khung xe tải nhỏ dưới kích động của mấp mô mặt đường theo tiêu chuẩn ISO

Dòng xe tải nhỏ ngày càng được sự dụng rộng rãi ở Việt Nam do tính đa dụng của nó. Trên xe tải nhỏ, khung xe là một bộ quan trong trong cấu trúc của ô tô. Việc đánh giá độ bền của khung xe trong điều kiện thực tế là cần thiết và đang ngày càng được quan tâm và nghiên cứu.