Đẩy mạnh áp dụng BIM đối với các dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng ở Việt Nam

Bài viết giới thiệu khái quát về BIM, hiệu quả từ việc áp dụng BIM, các rào cản trong áp dụng BIM và các giải pháp đẩy mạnh áp dụng BIM đối với các công trình xây dựng nói chung và đối với công trình chung cư cao tầng nói riêng tại Việt Nam.