Bài thuyết trình môn Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng rau, củ, quả: Các phương pháp bảo quản rau, củ, quả

Nội dung chính của đề tài trình bày các phương pháp bảo quản rau, củ, quả như: Phương pháp bảo quản rau, củ, quả bằng hóa chất; bảo quản rau củ quả bằng phương pháp màng bao và bảo quản rau, củ, quả bằng nhiệt độ. Mời các bạn tham khảo!