Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh‎: Bài 5 - ThS. Thiều Quang Trung

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Bài 5: Thiết kế báo biểu Reports. Chương này gồm có những nội dung chính: Khái niệm về Report, sử dụng Report Wizard, sử dụng Report Design View. Mời các bạn cùng tham khảo.