Bài giảng Tài nguyên và môi trường – Lê Thị Thái Hà

Bài giảng Tài nguyên và môi trường được biên soạn bởi Lê Thị Thái Hà trình bày định nghĩa tài nguyên, phân loại tài nguyên, định nghĩa môi trường, phân loại môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.