Bài giảng Phương pháp oxy hóa và phương pháp điện hóa

Bài giảng Phương pháp oxy hóa và phương pháp điện hóa với các nội dung bản chất của quá trình oxy hóa; một số phương pháp oxy hóa; oxy hóa bằng hoạt tính; công nghệ xử lý nước thải chứa chất độc hại của phân xưởng mạ điện; phương pháp điện thẩm tích... để áp dụng vào xử lý nước bị ô nhiễm.