Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 1) - Chương 2: Hoạt động sản xuất

Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 1) - Chương 2: Hoạt động sản xuất cung cấp cho người học các kiến thức về sản xuất công nghiệp và sản phẩm công nghiệp; các hoạt động của một quá trình sản xuất; mối liên hệ giữa sản xuất và sản phẩm; các khái niệm sản xuất và các mô hình tính toán, tính kinh tế trong quá trình hoạt động sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.