Bài giảng Dụng cụ bán dẫn - Chương 1: Giới thiệu

Bài giảng "Dụng cụ bán dẫn - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Bốn khối xây dựng của các dụng cụ bán dẫn, mười tám dụng cụ bán dẫn quan trọng và vai trò của chúng trong các ứng dụng điện tử, hai mươi công nghệ bán dẫn quan trọng và vai trò của chúng trong chế tạo dụng cụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.