Bài giảng Công nghệ sinh học nông nghiệp - Chương 1: Khái niệm, nội dung và thành tựu

Bài giảng Công nghệ sinh học nông nghiệp trình bày khai thác các nguyên lý dựa vào hiểu biết ban đầu sơ khai như lên men, sữa chua, tương, muối dưa, nấu rượu; các giai đoạn phát triển của công nghệ sinh học, ứng dụng của công nghệ sinh học hiện đại; thành tựu của công nghệ sinh học. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.