Bài giảng Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

"Bài giảng Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" trình bày khái niệm môi trường và ô nhiễm môi trường; tác động ô nhiễm môi trường; bảo vệ môi trường; biến đổi khí hậu và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hiện tượng của biến đổi khí hậu; thực trạng và hậu quả của biến đổi khí hậu.