• Nhận dạng chữ viết tay dùng rút trích thông tin theo chiều và mạng nơron

  Nhận dạng chữ viết tay dùng rút trích thông tin theo chiều và mạng nơron

  Bài báo cáo Nhận dạng chữ viết tay dùng rút trích thông tin theo chiều và mạng nơron trình bày kỹ thuật nhận dạng ký tự viết tay dùng phương pháp nhận dạng dựa trên thông tin tĩnh. Phương pháp gồm hai bước: Làm mỏng nét ký tự để giữ lại bộ khung của chúng và những thông tin đặc trưng được rút trích dựa trên bộ khung này bằng phương pháp rút...

   9 p hdu 30/09/2018 411 1

 • Đánh giá hiệu năng đảm bảo chất lượng dịch vụ trên nền mạng IP qua mô hình Diffserv

  Đánh giá hiệu năng đảm bảo chất lượng dịch vụ trên nền mạng IP qua mô hình Diffserv

  Bài viết giới thiệu cách thức hoạt động của mô hình DiffServ, cách thức xử lý gói và mỗi loại lưu lượng được ánh xạ tới một PHB (Per-Hop Behavior). Các PHB được thực hiện tại các bộ định tuyến bằng cách xếp hàng và quản lý ở điểm tắc nghẽn. Vì vậy, bằng cách ánh xạ các loại lưu lượng tới PHB khác nhau, bộ định tuyến có thể đảm...

   7 p hdu 30/09/2018 200 1

 • Cải tiến phát hiện tấn công sử dụng văn phạm nối cây trong lập trình gen

  Cải tiến phát hiện tấn công sử dụng văn phạm nối cây trong lập trình gen

  Trong bài viết này, tác giả trình bày các nghiên cứu về kỹ thuật lập trình gen và phân tích các thuộc tính của các kiểu tấn công mạng để từ đó đề xuất ứng dụng lập trình gen nhằm nâng cao khả năng phát hiện tấn công mạng. Bố cục bài báo được trình bày như sau: Sau mục 1 giới thiệu, mục 2 kiến thức nền tảng sẽ giới thiệu các công trình...

   22 p hdu 30/09/2018 284 1

 • Giải pháp bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu trong môi trường Outsource

  Giải pháp bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu trong môi trường Outsource

  Điện toán đám mây đang được ứng dụng rộng rãi nhờ vào những ưu điểm về kinh tế và công nghệ. Tuy nhiên, dữ liệu của người dùng được đưa lên đám mây (outsource cơ sở dữ liệu) sẽ xuất hiện rủi ro khi nhiều thông tin được tập trung vào một nơi. Thậm chí nếu chỉ sử dụng đám mây như một giải pháp sao lưu dữ liệu thì rủi ro vẫn tồn...

   10 p hdu 30/09/2018 334 1

 • Mô hình hóa tri thức cho một cơ sở dữ liệu quan hệ bằng Ontology Web Language

  Mô hình hóa tri thức cho một cơ sở dữ liệu quan hệ bằng Ontology Web Language

  Bài viết trình bày và bổ sung, hoàn thiện các luật chuyển đổi từ cơ sở dữ liệu quan hệ sang các Ontology. Các bổ sung bao gồm các luật chuyển đổi một số mối kết hợp thành các thuộc tính owl: TransitiveProperty, luật chuyển đổi bảng dữ liệu kết hợp (bảng dữ liệu có các thành phần khóa chính là các khóa ngoại), luật chuyển đổi các bản ghi...

   17 p hdu 30/09/2018 353 1

 • Xây dựng mô hình mạng Nơron tế bào CNN giải phương trình khuếch tán phức tuyến tính ứng dụng trong ảnh xử lý ảnh

  Xây dựng mô hình mạng Nơron tế bào CNN giải phương trình khuếch tán phức tuyến tính ứng dụng trong ảnh xử lý ảnh

  Nội dung bài viết là xử lý ảnh dùng PDE cho phép thực hiện các nhiệm vụ chính là làm trơn (smoothing), tìm biên (edge detection), giảm nhiễu denoising) , phân vùng ảnh, phục hồi cấu trúc ảnh (reconstruction) trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong xử lý ảnh y tế.

   6 p hdu 30/09/2018 197 1

 • Phân tích tính hội tụ của thuật toán di truyền lai mới

  Phân tích tính hội tụ của thuật toán di truyền lai mới

  Bài báo này phân tích các thuộc tính hội tụ của NHGA bằng cách áp dụng các tính chất của xích Markov. Trên cơ sở phân tích xích Markov của thuật toán di truyền, chúng tôi đã chứng minh tính hội tụ tới tối ưu toàn cục của phương pháp mã hóa số tự nhiên.

   8 p hdu 30/09/2018 319 1

 • Một cách tiếp cận thuật toán GEN để giải bài toán phủ tập hợp

  Một cách tiếp cận thuật toán GEN để giải bài toán phủ tập hợp

  Bài toán phủ tập hợp là một mô hình toán học cho nhiều ứng dụng quan trọng như lập lịch biểu, quy hoạch dịch vụ, phân tích dữ liệu logic, đơn giản hóa biểu thức Boolean. Trong bài báo này, các tác giả đề xuất một cách tiếp cận dựa trên thuật toán gen để giải bài toán SCP và thử nghiệm đánh giá hiệu quả của nó trên các bài toán mẫu trong...

   11 p hdu 30/09/2018 342 1

 • Phát triển chương trình con làm khớp dữ liệu với nhiều mô hình

  Phát triển chương trình con làm khớp dữ liệu với nhiều mô hình

  Bài báo này đưa ra bộ chương trình con, cho phép người dùng làm khớp số liệu thực nghiệm với dạng hàm tùy ý, được viết bằng ngôn ngữ C++, có cấu trúc đơn giản, gói gọn trong một tập tin chỉ dài 438 dòng, thuận tiện để nhúng vào các chương trình tự phát triển. Kết quả thu được bằng chương trình được so sánh với ROOT.

   9 p hdu 30/09/2018 329 1

 • Phát hiện và cảnh báo sự thay đổi của website dựa trên thay đổi nội dung cấu trúc HTML

  Phát hiện và cảnh báo sự thay đổi của website dựa trên thay đổi nội dung cấu trúc HTML

  Trong bài báo này chúng tôi trình bày một phương pháp mới cho phép phát hiện sự thay đổi giao diện, nội dung của website. Phương pháp này được phát triển dựa trên thuật toán HTML Diff kết hợp với hàm băm MD5, và nó đã được xây dựng thành một ứng dụng với giao diện hài hòa, dễ sử dụng. Các thay đổi như chèn thêm nội dung mới, xóa hay sửa nội dung...

   15 p hdu 30/09/2018 323 1

 • Luật chuyển gia tử và tính chất bao hàm

  Luật chuyển gia tử và tính chất bao hàm

  Bài báo đề cập đến các tính chất quen thuộc khi sử dụng tập mờ và đại số gia tử là tính chất bao hàm và tính chất kế thừa ngữ nghĩa. Để các xử lý trên đại số gia tử thỏa mãn tính chất bao hàm khi chuyển gia tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hdu 30/09/2018 329 1

 • Phương pháp điều khiển dựa vào việc định lượng đại số gia tử với bảng SAM có điều kiện

  Phương pháp điều khiển dựa vào việc định lượng đại số gia tử với bảng SAM có điều kiện

  Trong bài báo này, các tác giả xem xét một loại bảng SAM mới gọi là bảng SAM có điều kiện đồng thời thỏa mãn động học định tính và quan hệ định tính giữa các đầu vào của đối tượng điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p hdu 30/09/2018 187 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số