• Dự báo số học sinh nhập học bằng mạng nơ ron nhân tạo

  Dự báo số học sinh nhập học bằng mạng nơ ron nhân tạo

  Bài viết sử dụng phương pháp hồi quy thực hiện trên mạng nơ ron lan truyền ngược để dự báo số học sinh nhập học theo số liệu được thu thập và xử lý từ năm 1989 đến năm 2017 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp–Giáo dục Thường xuyên (GDNN-GDTX) quận Đống Đa, Hà Nội.

   6 p hdu 27/09/2021 59 0

 • Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong nhận dạng và dự báo

  Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong nhận dạng và dự báo

  Bài viết này ứng dụng thuật toán lan truyền ngược của mạng nơ ron cho dự báo thời tiết tỉnh Điện Biên và nhận dạng biển số xe máy. Dữ liệu cho dự báo được thu thập từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn từ năm 2015–10/2017 theo ngày (dùng cho pha học 70%, pha chạy 30% tổng dữ liệu). Dữ liệu cho bài toán nhận dạng biển số xe được lấy mẫu từ 64...

   7 p hdu 27/09/2021 67 0

 • Dự báo thời tiết ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo và thuật toán Bayes

  Dự báo thời tiết ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo và thuật toán Bayes

  Trong bài viết sử dụng hai thuật toán trong học máy: thuật toán lan truyền ngược và Bayes để cùng dự báo thời tiết tỉnh Hải Dương. Dữ liệu cho bài toán thu thập được theo từng ngày từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn từ năm 2013 – 2015 dùng cho pha học (70% tổng dữ liệu) và pha chạy (30%). Một số kết quả thử nghiệm ban đầu được trình bày và...

   5 p hdu 27/09/2021 68 0

 • Khả năng nhớ mẫu của các mạng nơron hồi quy

  Khả năng nhớ mẫu của các mạng nơron hồi quy

  Nội dung của bài viết trình bày tóm tắt cấu trúc, luật học, điều kiện ổn định và khả năng nhớ mẫu của các mạng nơron Hopfield, BAM (Bidirectional Associative Memory), hai trong các mạng nơron hồi quy điển hình; thử nghiệm khả năng nhớ mẫu, khả năng chịu lỗi ở các mức độ sai số khác nhau.

   6 p hdu 27/09/2021 25 0

 • Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt trên hệ thống nhúng

  Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt trên hệ thống nhúng

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu, thử nghiệm nhận dạng phương ngữ tiếng Việt trên hệ thống nhúng sử dụng bộ ngữ liệu VDSPEC với KIT nhúng Raspberry.

   6 p hdu 27/09/2021 35 0

 • Định cỡ đề trắc nghiệm dựa trên lý thuyết trắc nghiệm cổ điển và lý thuyết ứng đáp câu hỏi

  Định cỡ đề trắc nghiệm dựa trên lý thuyết trắc nghiệm cổ điển và lý thuyết ứng đáp câu hỏi

  Nội dung của bài viết này trình bày các khái niệm cơ bản của lý thuyết trắc nghiệm cổ điển và lý thuyết ứng đáp câu hỏi. Trên cơ sở lý thuyết đó, tác giả trình bày quy trình định cỡ đề trắc nghiệm dựa trên hai lý thuyết này, làm cơ sở để hiệu chỉnh giá trị của ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

   7 p hdu 27/09/2021 36 0

 • Nhận dạng ký tự viết tay sử dụng mạng nơron tích chập

  Nhận dạng ký tự viết tay sử dụng mạng nơron tích chập

  Bài viết phát hiện và nhận dạng ảnh ký tự viết tay sử dụng mạng nơron tích chập (CNN – Convolutional Neural Network) và các giải thuật xử lý ảnh; nêu một phương pháp nhận dạng ký tự Latinh viết tay sử dụng mạng nơron tích chập.

   5 p hdu 27/09/2021 37 0

 • Mô phỏng mô hình toán học trận đánh có điều khiển

  Mô phỏng mô hình toán học trận đánh có điều khiển

  Bài viết trình bày phương pháp và kết quả mô phỏng mô hình toán học của trận đánh có điều khiển. Mô phỏng được thực hiện cho tình huống tổng quát và các trường hợp thực tế điển hình. Bài viết còn đề cập đến đơn vị tính, bổ sung lực lượng, thay đổi chất lượng vũ khí trang bị.

   7 p hdu 27/09/2021 38 0

 • Phát hiện cháy rừng bằng mạng nơ ron học sâu, dựa trên khói và lửa thu nhận được từ camera giám sát

  Phát hiện cháy rừng bằng mạng nơ ron học sâu, dựa trên khói và lửa thu nhận được từ camera giám sát

  Trong bài viết này, các tác giả nghiên cứu mạng nơ ron học sâu (CNN - Convolutional Neural Network)[1] cho bài toán phát hiện lửa cũng như khói bằng việc xử lí dữ liệu từ camera giám sát nhằm phát hiện, cảnh báo cháy rừng.

   8 p hdu 27/09/2021 40 0

 • So sánh cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu đồ thị trong quản lý dữ liệu Internet kết nối vạn vật

  So sánh cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu đồ thị trong quản lý dữ liệu Internet kết nối vạn vật

  Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là phân tích và so sánh toàn diện giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu đồ thị cho việc quản lý dữ liệu Internet kết nối vạn vật. Thông qua việc so sánh trên nhiều khía cạnh và các kết quả thực nghiệm, chúng tôi chỉ ra rằng cơ sở dữ liệu đồ thị rất phù hợp cho việc lưu trữ và phân tích dữ...

   7 p hdu 27/09/2021 36 0

 • Ứng dụng mã hóa và chữ ký số trong trao đổi văn bản

  Ứng dụng mã hóa và chữ ký số trong trao đổi văn bản

  Bài viết nghiên cứu phát triển ứng dụng mã hóa và chữ kí số trong trao đổi văn bản có ý nghĩa rất quan trọng cả về lý thuyết và thực tiễn.

   6 p hdu 27/09/2021 34 0

 • Kết hợp mạng nơ ron và giải thuật di truyền ứng dụng cho lớp bài toán nhận mẫu

  Kết hợp mạng nơ ron và giải thuật di truyền ứng dụng cho lớp bài toán nhận mẫu

  Bài viết trình bày phương pháp tích hợp giải thuật di truyền (Genetic Algorithm: GA) và mạng nơron (Neural Network: NN) lan truyền ngược (Back Propagation: BP) để tránh cực tiểu cục bộ trong kỹ thuật học theo phương pháp hạ Graddient cho lớp bài toán nhận mẫu hoặc dự báo.

   6 p hdu 27/09/2021 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số