• Giáo trình Công nghệ sinh học động vật

  Giáo trình Công nghệ sinh học động vật

  Giáo trình Công nghệ sinh học động vật có kết cấu nội dung chính được trình bày làm 4 chương: Chương 1 Nuôi cấy mô-tế bào động vật, chương 2 Công nghệ hỗ trợ sinh sản, chương 3 Công nghệ tạo dòng vô tính, chương 4 Một số thành tựu điển hình của công nghệ sinh học động vật. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình và nắm nội dung kiến thức...

   61 p hdu 18/10/2017 613 1

 • Ebook Cấu trúc, chức năng và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn

  Ebook Cấu trúc, chức năng và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn

  Ebook "Cấu trúc, chức năng và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn" viết về thực vật và động vật rừng ngập mặn chiếm cứ phần diện tích chủ yếu của khu vực ngập triều ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nội dung chính của quyển sách tập trung vào cấu trúc, chức năng, trạng thái và đặc biệt là quản lý bền vững về mặt kinh tế và sinh...

   85 p hdu 27/02/2018 261 1

 • Ebook Một số vấn đề của sinh học phân tử - Võ Thị Hương Lan

  Ebook Một số vấn đề của sinh học phân tử - Võ Thị Hương Lan

  Ebook Một số vấn đề của sinh học phân tử có kết cấu nội dung gồm 7 chương học, nhằm giới thiệu những quá trình quan trọng xảy ra trong tế bào và một số kỹ thuật cơ bản được sử dụng để nghiên cứu những quá trình đó. Hy vọng với cuốn ebook này sẽ hỗ trợ các bạn kiến thức về sinh học phân tử được tốt hơn.

   181 p hdu 27/02/2018 314 1

 • Ebook IFS Food - Tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng và mức độ an toàn của các sản phẩm thực phẩm

  Ebook IFS Food - Tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng và mức độ an toàn của các sản phẩm thực phẩm

  Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS) là một tiêu chuẩn thực phẩm phổ biến với hệ thống đánh giá đồng nhất sử dụng đánh giá chất lượng & chọn lựa nhà cung ứng. Nó giúp nhà bán lẻ đảm bảo thực phẩm an toàn & kiểm tra mức độ chất lượng của từng loại thương hiệu sản phẩm bán ra. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   139 p hdu 27/02/2018 289 1

 • Ebook Sổ tay hỏi đáp về PCB

  Ebook Sổ tay hỏi đáp về PCB

  Tài liệu gồm các phần chính: Giới thiệu về PCB, PCB trong môi trường, PCB và ảnh hưởng đến sức khỏe, Lấy mẫu, phân tích và kiểm kê PCB, Xuất nhập khẩu PCB, Vận chuyển PCB, Sử dụng và lưu giữ PCB, Thải loại và tiêu hủy PCB, Quản lý PCB. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung ebook.

   76 p hdu 10/07/2018 274 1

 • Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 2

  Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 2

  Phần tiếp theo của Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 2 được trình bày các nội dung chính như: Nhiệt độ cực trị, kịch bản biến đổi khí hậu đối với lượng mưa,...

   21 p hdu 10/07/2018 269 1

 • Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 1

  Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 1

  Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 1 trình bày các nội dung chính như: Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dân cho Việt Nam, phương pháp xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.

   39 p hdu 10/07/2018 255 1

 • Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 3

  Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 3

  Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 3 trình bày các nội dung chính như: Xu thế biến đổi khí hậu đối với lượng mưa ngày lớn nhất, khí áp và độ ẩm, kịch bản nước biển dâng cho Việt Nam.

   52 p hdu 10/07/2018 248 1

 • Ebook Biến hình sinh học các sản phẩm từ hạt: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook Biến hình sinh học các sản phẩm từ hạt: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook Biến hình sinh học các sản phẩm từ hạt do NXB Khoa học Kỹ thuật ấn hành năm 2000 có kết cáu nội dung gồm 3 phần (8 chương). Phần 1 ebook gồm 2 nội dung sau: Các chất tạo hình phổ biến từ hạt; các tác nhân biến hình sinh học và các phản ứng biến hình protein và tinh bột.

   119 p hdu 23/02/2019 255 1

 • Ebook Biến hình sinh học các sản phẩm từ hạt: Phần 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook Biến hình sinh học các sản phẩm từ hạt: Phần 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Phần 2 ebook tiếp tục trình bày nội dung về các sản phẩm đặc thù thu được khi biến hình sinh học protein là tinh bột. Quyển sách có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý ở các tiện nghiên cứu và thiết kế và các ngành có liên quan.

   54 p hdu 23/02/2019 248 1

 • Ebook Tế bào và Các quá trình sinh học: Phần 2

  Ebook Tế bào và Các quá trình sinh học: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "Tế bào và Các quá trình sinh học". Nội dung cuốn sách cung cấp các kiến thức về: Sinh học và tế bào, năng lượng sinh học, di truyền tiến hóa và công nghệ gen. Cuốn sách có thể là tài liệu tham khảo học tập cho sinh viên các ngành sinh học, công nghệ sinh bọc, công nghệ thực phẩm...

   138 p hdu 08/10/2016 252 1

 • Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân - (Quyển 4: Chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng): Phần 1

  Ebook Công nghệ sinh học cho nông dân - (Quyển 4: Chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng): Phần 1

  Tài liệu Nông dân và các công nghệ sinh học (Quyển 4): Phần 1 mang đến cho người đọc những điều cần biết về chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, đa dạng các chế phẩm sinh học ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, nguyên tắc sử dụng thuốc trừ sâu đúng cách, hướng dẫn sử dụng thuốc trừ sâu sinh học bảo vệ cây trồng/phòng chống dịch...

   31 p hdu 31/12/2019 287 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số