• Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

    Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

    Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia được biên soạn với các nội dung: Khái quát về cơ sở dữ liệu địa chính, giới thiệu chung về nước úc, quản lý đất đai ở Úc, XDCSDL ĐC ở Úc, tình hình XDCSDL ở VN bài học, hợp tác Úc – Việt trong quản lý đất đai. Để hiểu rõ hơn về nội dung kiến thức bài viết mời các bạn cùng tham...

     19 p hdu 20/09/2019 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số