• Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7c - ThS. Hà Minh Ninh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7c - ThS. Hà Minh Ninh

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7c Luật Tố tụng Dân sự, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Thủ tục tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p hdu 22/03/2022 40 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 7

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 7

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 7: Một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học chuyên biệt cung cấp cho người học các kiến thức: Xã hội học đô thị; Xã hội học nông thôn; Xã hội học tội phạm; Xã hội học giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hdu 23/05/2022 30 0

 • Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 6 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 6 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 6 - Pháp luật về xúc tiến thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm xúc tiến thương mại; nguyên tắc khuyến mại; các hình thức khuyến mại; các hình thức khuyến mại bị cấm; kinh doanh dịch vụ khuyến mại; quảng cáo thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p hdu 23/05/2022 30 0

 • Bài giảng Tâm lý học khiếm thị

  Bài giảng Tâm lý học khiếm thị

  Bài giảng Tâm lý học khiếm thị được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về cấu trúc khuyết tật của trẻ khiếm thị; đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ khiếm thị. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   14 p hdu 28/11/2020 123 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 2: Cơ sở tính toán theo độ bền và độ cứng" tìm hiểu điều kiện cân bằng của hệ lực; vẽ biểu đồ nội lực; đặc trưng hình học của mặt cắt ngang; mômen tĩnh của mặt cắt ngang; mômen quán tính của mặt cắt ngang; mô men quán tính của 1 số mặt cắt thường gặp.

   28 p hdu 26/01/2021 83 0

 • Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải - Tiếng ồn và chống ồn

  Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải - Tiếng ồn và chống ồn

  Nội dung của bài giảng trình bày sự phản xạ và hấp thu sóng âm; các đơn vị âm; tiếng ồn và tính chất của nó; độ giảm ồn do cây xanh a3; lọ không khí dao động cộng hưởng hút âm; cách âm cho các lỗ thông gió; cách âm cho cửa đi, cửa sổ....

   26 p hdu 26/01/2021 117 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 2 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 2 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 2 quản trị vốn tự có và sự an toàn của ngân hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm; đặc điểm; chức năng; thành phần vốn tự có; cách xác định mức vốn tự có; quản trị vốn tự có; các hệ số an toàn liên quan đến vốn tự có; các phương pháp tăng vốn tự có

   45 p hdu 27/05/2021 80 0

 • Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 1 - Hoàng Thị Kim Oanh

  Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 1 - Hoàng Thị Kim Oanh

  "Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 1: Khái quát về quản trị công tác xã hội" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về sự cần thiết của công tác quản trị ở các cơ sở xã hội; khái niệm quản trị công tác xã hội; các khái niệm liên quan; cơ sở khoa học của quản trị công tác xã hội.

   15 p hdu 29/06/2021 87 0

 • Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 1 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  Bài giảng Lập trình trang web động: Chương 1 – Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

  "Bài giảng Lập trình trang web động - Chương 1: Tổng quan" trnag bị cho người học kiến thức tổng quan về website; lập trình Web động; giới thiệu về PHP; các công cụ hỗ trợ lập trình PHP; cài đặt PHP và web Server; trang PHP đầu tiên.

   14 p hdu 27/09/2021 56 0

 • Bài giảng Tâm lí học trẻ em 2

  Bài giảng Tâm lí học trẻ em 2

  Bài giảng Tâm lí học trẻ em 2 trình bày các giai đoạn phát triển của tâm lí trẻ em, nghiên cứu của Jean Piaget (1896 – 1980) về các giai đoạn phát triển tâm lí trẻ em. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

   27 p hdu 27/11/2021 61 0

 • Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo

  Bài giảng Công nghệ Gene: Chương 6 Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học; Kỹ thuật di truyền và cây chuyển gene; Kỹ thuật di truyền và động vật chuyển gene; Kỹ thuật di truyền trong y học và pháp y; Thảo luận: một số kỹ thuật hiện đại tạo đột biến hệ...

   10 p hdu 22/01/2022 34 0

 • Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Đại cương về tiền tệ - ThS. Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Đại cương về tiền tệ - ThS. Trương Minh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Đại cương về tiền tệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự ra đới và phát triển của tiền tệ; Chức năng của tiền tệ; Các chế độ của tiền tệ; Các học thuyết của tiền tệ; Cung – cầu tiền tệ; Lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p hdu 22/01/2022 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số