• Một phương pháp đơn giản hóa tính toán kết cấu chống lắp ghép trong công trình ngầm tiết diện tròn

  Một phương pháp đơn giản hóa tính toán kết cấu chống lắp ghép trong công trình ngầm tiết diện tròn

  Bài báo giới thiệu một phương pháp đơn giản hóa trên cơ sở phương pháp lực kháng đàn hồi (SHRM) để tính toán nội lực, biến dạng trong kết cấu chống (KCC) lắp ghép trong công trình ngầm (CTN) tiết diện tròn. Ảnh hưởng của mối nối trong KCC được tính tới thông qua độ xoay/mở của mối nối khi chịu tác động của tải trọng bên ngoài, dẫn tới...

   6 p hdu 26/11/2019 166 2

 • Ứng dụng Gis đánh giá thích nghi đất đai tự nhiên trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

  Ứng dụng Gis đánh giá thích nghi đất đai tự nhiên trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

  Đất đai là nguồn tài nguyên quan trọng trong việc tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Việc sử dụng tài nguyên đất đai hiệu quả là một trong những vấn đề cấp thiết cho mọi quốc gia, địa phương để làm động lực cho việc đảm bảo phát triển cho mọi tổ chức cá nhân.

   5 p hdu 28/04/2020 180 2

 • Một số biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu sự cố mất điện trên diện rộng

  Một số biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu sự cố mất điện trên diện rộng

  Sự cố mất điện trên diện rộng là loại sự cố có xác suất thấp nhưng rất nguy hiểm, nó thường gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, xã hội. Sự cố tan rã hệ thống điện là một hiện tượng phức tạp, với nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong phạm vi nghiên cứu, bài viết này phân tích hiện trạng và nguyên nhân gây mất điện để từ đó đưa ra một...

   11 p hdu 14/11/2017 342 2

 • Pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận công lý và thực tiễn ở Việt Nam

  Pháp luật quốc tế về quyền tiếp cận công lý và thực tiễn ở Việt Nam

  Luật quốc tế về quyền con người coi tiếp cận công lý không chỉ là quyền được tiếp cận với các biện pháp khắc phục của hệ thống tư pháp, mà còn là một cách tiếp cận nhằm bảo đảm quyền con người, đặc biệt là quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và nhóm bị gạt ra bên lề. Về cơ bản, quyền tiếp cận công lý ở Việt Nam tương thích...

   8 p hdu 26/11/2019 308 2

 • Điều khiển mờ thích nghi Backstepping kết hợp cho tay máy Robot khớp đàn hồi

  Điều khiển mờ thích nghi Backstepping kết hợp cho tay máy Robot khớp đàn hồi

  Bài báo này trình bày vấn đề tổng hợp thuật toán điều khiển bám vị trí cho tay máy robot khớp đàn hồi có xét đến động học của động cơ chấp hành và nhiễu loạn tác động. Thuật toán được tổng hợp trên cơ sở Backtepping có sử dụng hệ mờ thích nghi xấp xỉ hàm và điều khiển chuyển mạch ở bước cuối cùng với mục đích tăng tính bền...

   9 p hdu 26/11/2019 239 2

 • Phương pháp tính tổn thất điện năng trên lưới trung áp theo dòng điện trung bình bình phương

  Phương pháp tính tổn thất điện năng trên lưới trung áp theo dòng điện trung bình bình phương

  Nội dung bài báo trình bày phương pháp tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện trung áp theo dòng điện trung bình bình phương. Bằng cách vận dụng lý thuyết xác suất thống kê và căn cứ vào điều kiện cụ thể của lưới điện, bài báo trình bày phương pháp tính toán tổn thất điện năng nhằm đáp ứng yêu cầu thuận tiện trong việc thu thập dữ...

   5 p hdu 14/11/2017 207 2

 • Những đổi mới trong công tác giáo dục thể chất tại trường Đại học Sài Gòn

  Những đổi mới trong công tác giáo dục thể chất tại trường Đại học Sài Gòn

  Phong trào thể dục thể thao và công tác giáo dục thể chất cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sài Gòn trong những năm gần đây có nhiều đổi mới. Theo phương châm: Xã hội hóa thể dục thể thao, Chuyển đổi toàn diện theo lộ trình phát triển chung của trường,...

   11 p hdu 27/05/2020 246 2

 • Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của nhà ở vùng nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên

  Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của nhà ở vùng nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên

  Bài viết sử dụng phương pháp ma trận xác định các tác động của biến đổi khí hậu tác động đến nhà ở nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên. Sau đó kiến nghị đưa ra các giải pháp quy hoạch và kiến trúc cho nhà ở nông thôn thích ứng với các hiện tượng cực đoan của biến đổi khí hậu tại các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên.

   6 p hdu 10/05/2019 214 2

 • Mô phỏng đặc trưng dòng thể của transistor đơn điện tử sử dụng namo-VN2

  Mô phỏng đặc trưng dòng thể của transistor đơn điện tử sử dụng namo-VN2

  Tác giả phát triển bộ mô phỏng cho linh kiện điện tử nano, Nemo-Vn2. Trong công trình này tác giả sử dụng bộ mô phỏng để nghiên cứu kỹ đặc tính của transistor đơn điện tử. Mô hình của transistor điện tử dựa trên phương pháp hàm grenn không cân bằng và được thực hiện bằng sử dụng giao diện đồ họa của người sử dụng matlab. Những đặc...

   9 p hdu 14/11/2017 372 2

 • Nhu cầu và thái độ của sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với hoạt động thể dục thể thao

  Nhu cầu và thái độ của sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với hoạt động thể dục thể thao

  Thông qua sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy đề tài tiến hành đánh giá thực trạng chương trình môn học Giáo dục thể chất (GDTC), thái độ của sinh viên (SV) Đại học Đà Nẵng đối với hoạt động thể dục thể thao (TDTT) qua các yếu tố: nhu cầu thưởng thức TDTT; nhu cầu tham gia tập luyện các môn thể thao; thái độ của sinh viên...

   5 p hdu 28/04/2020 70 2

 • Nghiên cứu chiều cao đặt lưới thu sét trên công trình theo tiêu chuẩn TCXDVN 9385:2012 nhằm tăng hiệu quả bảo vệ

  Nghiên cứu chiều cao đặt lưới thu sét trên công trình theo tiêu chuẩn TCXDVN 9385:2012 nhằm tăng hiệu quả bảo vệ

  Chiều cao tối thiểu của lưới thu sét theo tiêu chuẩn TCXDVN9385:2012 chưa được đề cập cụ thể. Mục đích của nghiên cứu này là đề xuất chiều cao của lưới thu sét theo tiêu chuẩn TCXDVN9385:2012 nhằm đạt được hiệu quả bảo vệ cao.

   7 p hdu 14/11/2017 117 2

 • Thực trạng mô hình phát triển thể dục thể thao quần chúng tại khu vực miền núi Việt Nam

  Thực trạng mô hình phát triển thể dục thể thao quần chúng tại khu vực miền núi Việt Nam

  Tổng hợp kết quả nghiên cứu thực trạng phát triển phong trào TDTT quần chúng tại miền núi, trên cơ sở, đánh giá thực trạng mô hình phát triển TDTT quần chúng ở miền núi và tỷ lệ tác động của từng thành tố cấu tạo nên mô hình trong sự phát triển TDTT quần chúng ở miền núi Việt Nam.

   4 p hdu 28/04/2020 65 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số