• Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 3 - Hoàng Thị Kim Oanh

  Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 3 - Hoàng Thị Kim Oanh

  "Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 3: Ra quyết định của nhà quản trị công tác xã hội" giúp người học hiểu và giải thích được khái niệm ra quyết định trong quản trị và quản trị công tác xã hội; tiến trình ra quyết định của nhà quản trị công tác xã hội; những kỹ năng cần có của nhà quản trị trong việc ra quyết định hiệu quả.

   8 p hdu 29/06/2021 20 0

 • Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 2 - Hoàng Thị Kim Oanh

  Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 2 - Hoàng Thị Kim Oanh

  "Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 2: Công tác hoạch định trong công tác xã hội" thông qua bài học này người học nắm được khái niệm, vai trò của công tác hoạch định; nội dung các bước của tiến trình hoạch định đối với nhân viên, cơ sở xã hội; thực hiện được việc hoạch định ở cấp độ nhân viên.

   16 p hdu 29/06/2021 20 0

 • Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 1 - Hoàng Thị Kim Oanh

  Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 1 - Hoàng Thị Kim Oanh

  "Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 1: Khái quát về quản trị công tác xã hội" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về sự cần thiết của công tác quản trị ở các cơ sở xã hội; khái niệm quản trị công tác xã hội; các khái niệm liên quan; cơ sở khoa học của quản trị công tác xã hội.

   15 p hdu 29/06/2021 20 0

 • Bài giảng môn Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Bài giảng môn Công tác xã hội trong phát triển nông thôn

  Bài giảng môn Công tác xã hội trong phát triển nông thôn gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp, chức năng nghiên cứu, tác nghiệp và tiến trình của công tác xã hội; công tác xã hội trong mối quan hệ với các ngành khoa học xã hội khác và trong hệ thống an sinh xã hội; vai trò của cộng đồng trong công tác xã hội; công...

   131 p hdu 29/06/2021 24 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 21: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 21: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 21: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hdu 29/06/2021 19 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 20: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 20: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 20: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật" trình bày các kiến thức về thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật, các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật, áp dụng tương tự pháp luật, giải thích pháp luật.

   22 p hdu 29/06/2021 17 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 18: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 18: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 18: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm của ý thức pháp luật XHCN; pháp chế Xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hdu 29/06/2021 22 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 17: Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 17: Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 17: Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa" cung cấp cho người học các kiến thức về: Khái niệm hệ thống pháp luật XHCN, những tiêu chuẩn cơ bản để xác định mức độ hoàn thiện của một hệ thống pháp luật; các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hdu 29/06/2021 19 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 16: Quy phạm pháp luật

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 16: Quy phạm pháp luật

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 16: Quy phạm pháp luật" trình bày các kiến thức: Khái niệm quy phạm pháp luật, cấu trúc của quy phạm pháp luật, những cách thức thể hiện QPPL trong các điều luật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hdu 29/06/2021 20 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 8: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 8: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 8: Nhà nước xã hội chủ nghĩa" cung cấp cho người học các kiến thức về sự ra đời, cơ sở tồn tại và bản chất của nhà nước XHCN, các hình thức nhà nước XHCN, một số vấn đề cơ bản của nhà nước CHXHCN Việt Nam

   19 p hdu 29/06/2021 19 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 7: Nhà nước và pháp luật tư sản

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 7: Nhà nước và pháp luật tư sản

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 7: Nhà nước và pháp luật tư sản" trình bày: Sự ra đời, bản chất và quá trình phát triển của nhà nước tư sản; chức năng của nhà nước tư sản; hình thức của nhà nước tư sản; bộ máy nhà nước tư sản;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p hdu 29/06/2021 18 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 6: Nhà nước và pháp luật phong kiến

  Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 6: Nhà nước và pháp luật phong kiến

  Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 6: Nhà nước và pháp luật phong kiến" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về nhà nước phong kiến và pháp luật phong kiến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p hdu 29/06/2021 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số