• Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 7 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 7 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 7 - Chế tài thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về chế tài trong hoạt động thương mại; các loại chế tài trong hoạt động thương mại; khiếu nại trong hoạt động thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p hdu 23/05/2022 39 0

 • Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 6 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 6 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 6 - Pháp luật về xúc tiến thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm xúc tiến thương mại; nguyên tắc khuyến mại; các hình thức khuyến mại; các hình thức khuyến mại bị cấm; kinh doanh dịch vụ khuyến mại; quảng cáo thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p hdu 23/05/2022 45 0

 • Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 5 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 5 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 5 - Một số hoạt động thương mại khác, cung cấp cho người học những kiến thức như: Gia công hàng hóa; các loại tài sản bán đấu giá; các nguyên tắc cơ bản trong đấu giá hàng hóa; thủ tục và trình tự bán đấu giá hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p hdu 23/05/2022 42 0

 • Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 4 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 4 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 4 - Pháp luật về trung gian thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề lý luận về trung gian thương mại; các hoạt động trung gian thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p hdu 23/05/2022 50 0

 • Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 3 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 3 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 3 - Pháp luật về cung ứng dịch vụ thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về hoạt động cung ứng dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịch vụ; một số hoạt động thương mại dịch vụ cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p hdu 23/05/2022 42 0

 • Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 2 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 2 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 2 - Pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạt động mua bán hàng hóa; mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hdu 23/05/2022 46 0

 • Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 1 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 1 - Trương Kim Phụng

  Bài giảng Luật thương mại 2: Chương 1 - Khái quát về hoạt động thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạt động thương mại; áp dụng luật đối với hoạt động thương mại; các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại; nguồn của Luật Thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hdu 23/05/2022 41 0

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 5 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 5 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 5 Kiểm tra và xử lý văn bản pháp luật với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm, đặc điểm của hoạt động kiểm tra văn bản pháp luật; kết luận được ý nghĩa của hoạt động kiểm tra văn bản pháp luật; mô tả được nguyên tắc, phương thức, nghiệp vụ kiểm tra văn bản pháp luật;

   18 p hdu 23/05/2022 38 0

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 4 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 4 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 4 Xây dựng văn bản hành chính, với mục tiêu giúp các bạn có thể chỉ ra được những điểm chung về xây dựng văn bản hành chính; mô tả được thẩm quyền, thủ tục ban hành văn bản hành chính; trình bày được vai trò của văn bản hành chính;

   21 p hdu 23/05/2022 41 0

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 3 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 3 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 3 Xây dựng văn bản áp dụng pháp luật với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được thẩm quyền ban hành văn bản áp dụng pháp luật; trình bày được thủ tục ban hành văn bản áp dụng pháp luật; mô tả được vai trò của văn bản áp dụng pháp luật hiện nay ở nước ta;

   30 p hdu 23/05/2022 40 0

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 2 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 2 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 2 Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Trình bày được thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Xác định được vai trò của văn bản quy phạm pháp luật hiện nay ở nước ta;

   38 p hdu 23/05/2022 40 0

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được kiến thức cơ bản về văn bản pháp luật; nêu được vai trò và công tác xây dựng văn bản pháp luật hiện nay ở nước ta; nắm được các yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá đối với văn bản pháp luật;

   49 p hdu 23/05/2022 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số