• Bài giảng Hóa học 11: Ankan

  Bài giảng Hóa học 11: Ankan

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu Ankan, định nghĩa chất, phân loại và danh pháp, đặc điểm cấu tạo, công thức các phân tử,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   25 p hdu 24/06/2020 21 0

 • Bài giảng Hóa học 11: Anken

  Bài giảng Hóa học 11: Anken

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu Anken, định nghĩa chất, phân loại và danh pháp, đặc điểm cấu tạo, công thức các phân tử,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   19 p hdu 24/06/2020 27 0

 • Bài giảng Hóa học 10: Thành phần nguyên tử

  Bài giảng Hóa học 10: Thành phần nguyên tử

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần nguyên tử, sự tìm ra electron, khối lượng và điện tích của electron, thí nghiệm tìm ra hạt electron, đặc điểm nguyên tử,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   22 p hdu 24/06/2020 25 0

 • Bài giảng Toán 9 - Bài 5: Bảng căn bậc hai

  Bài giảng Toán 9 - Bài 5: Bảng căn bậc hai

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng căn bậc hai, cách dùng bảng, tính toán giá trị, cấu tạo bảng căn bậc hai, cách sử dụng bảng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   15 p hdu 24/06/2020 22 0

 • Bài giảng Toán 10 - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

  Bài giảng Toán 10 - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị lượng giác của một cung, giá trị lượng giác của cung đặc biệt, hệ quả giá trị, ý nghĩa hình học của tang và cotang,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   26 p hdu 24/06/2020 25 0

 • Bài giảng Toán 10: Phương sai và độ lệch chuẩn

  Bài giảng Toán 10: Phương sai và độ lệch chuẩn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương sai và độ lệch chuẩn, công thức tính phương sai, hướng dẫn sử dụng máy tính, khái niệm độ lệch chuẩn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   14 p hdu 24/06/2020 23 0

 • Bài giảng Vật lý 10 - Bài 1: Chuyển động cơ

  Bài giảng Vật lý 10 - Bài 1: Chuyển động cơ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chuyển động cơ, tìm hiểu chất điểm, tìm hiểu quỹ đạo, cách xác định vị trí của vật trong không gian, vật làm mốc và thước đo,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   16 p hdu 24/06/2020 21 0

 • Bài giảng Vật lý 11 - Bài 1: Điện tích. Định luật Coulomb

  Bài giảng Vật lý 11 - Bài 1: Điện tích. Định luật Coulomb

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Điện tích & định luật Coulomb, sự nhiễm điện các vật, điện tích dương, điện tích âm, khoảng cách các điện tích,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   25 p hdu 24/06/2020 22 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa (Tiếp theo)

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa (Tiếp theo)

  Phần tiếp theo chương 2 bộ bài giảng "Tài chính tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức về "Ngân hàng thương mại" bao gồm: Quá trình ra đời và phát triển, chức năng của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hdu 24/06/2020 19 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 1: Đại cương về tiền tệ" cung cấp cho người học các yêu cầu cơ bản của môn học, nguồn gốc và bản chất của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, sự phát triển của các hình thái tiền tệ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p hdu 24/06/2020 25 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 6: Tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, nội dung của tài chính doanh nghiệp, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hdu 24/06/2020 21 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng "Tài chính tiền tệ - Chương 5: Lạm phát" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, bản chất và phân loại lạm phát, nguyên nhân lạm phát, tác động của lạm phát, các biện pháp chống lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p hdu 24/06/2020 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số