• Bài giảng Thực hành công nghệ sinh học động vật

  Bài giảng Thực hành công nghệ sinh học động vật

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Thực hành công nghệ sinh học động vật sau đây để nắm bắt được những kiến thức về nhận diện kháng nguyên bằng phương pháp outerlony; phương pháp thu nhận huyết thanh từ máu người và động vật; tách tế bào từ mô động vật bằng phương pháp trypsin và một số nội dung khác.

   34 p hdu 31/12/2019 8 0

 • Bài giảng Bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới

  Bài giảng Bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới

  Bài giảng Bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới được biên soạn với mong muốn: Giáo dục cho HSQ, CS nhận thức sâu sắc nội dung, quan điểm bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân trong tình hình mới.

   52 p hdu 31/12/2019 10 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin: Học phần 1

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin: Học phần 1

  Bài giảng Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin (học phần 1) với mục tiêu nắm vững quan điểm khoa học, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác Leenin, hiểu rõ cơ sở lý luận quan trọng nhất của Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thế giới quan,...

   49 p hdu 31/12/2019 7 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin: Học phần 2

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin: Học phần 2

  Tiếp tục với các nội dung về phép biện chứng duy vật, phần 2 của bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin giới thiệu về học thuyết kinh tế của chủ nghãi Mác Leenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   69 p hdu 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc (bản cập nhật)

  Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc (bản cập nhật)

  Bài giảng Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học cách mạng cho người học, giúp người học có cơ sở khoa...

   22 p hdu 31/12/2019 6 0

 • Bài giảng Thủ công 2 - Bài 3: Gấp máy bay đuôi rời

  Bài giảng Thủ công 2 - Bài 3: Gấp máy bay đuôi rời

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Thủ công 2 bài 3: Gấp máy bay đuôi rời thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Thủ công 2 bài 3: Gấp máy bay đuôi rời trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa...

   8 p hdu 20/09/2019 116 0

 • Bài giảng Toán lớp 4 - Chương 2 (Bài 3: Chia một tích cho một số)

  Bài giảng Toán lớp 4 - Chương 2 (Bài 3: Chia một tích cho một số)

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia một tích cho một số trình bày bằng Slide rất sống động với các...

   21 p hdu 20/09/2019 103 0

 • Bài giảng Toán 4 - Chương 4 (Bài 3: Hình thoi)

  Bài giảng Toán 4 - Chương 4 (Bài 3: Hình thoi)

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh...

   12 p hdu 20/09/2019 93 0

 • Bài giảng Toán 4 - Chương 2 (Bài 3: Thương có chữ số 0)

  Bài giảng Toán 4 - Chương 2 (Bài 3: Thương có chữ số 0)

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0 thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0 trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh...

   15 p hdu 20/09/2019 98 0

 • Bài giảng Toán lớp 3: Bài 1 - Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số

  Bài giảng Toán lớp 3: Bài 1 - Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số

  Bài 1 "Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số" thuộc bài giảng điện tử Toán lớp 3 được thiết kế bằng Powerpoint chuyên nghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hdu 20/09/2019 80 0

 • Bài giảng Thủ công 3 - Bài 13: Đan hoa chữ thập đơn

  Bài giảng Thủ công 3 - Bài 13: Đan hoa chữ thập đơn

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Thủ công 3 bài 13: Đan hoa chữ thập đơn thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Thủ công 3 bài 13: Đan hoa chữ thập đơn trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa...

   53 p hdu 20/09/2019 102 0

 • Bài giảng Thủ công 3 - Bài 15: Làm đồng hồ để bàn

  Bài giảng Thủ công 3 - Bài 15: Làm đồng hồ để bàn

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Thủ công 3 bài 15: Làm đồng hồ để bàn thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Thủ công 3 bài 15: Làm đồng hồ để bàn trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh...

   20 p hdu 20/09/2019 78 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số