• Bài tập thực hành chuyên đề Visual studio .NET

  Bài tập thực hành chuyên đề Visual studio .NET

  Bài tập thực hành chuyên đề Visual studio .NET trình bày cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#, lập trình ứng dụng với winforms, xử lý dữ liệu với ADO.NET, xây dựng ứng dụng Web với WebForms.

   166 p hdu 10/07/2018 120 1

 • Bài giảng Địa chất công trình & Địa chất thủy văn

  Bài giảng Địa chất công trình & Địa chất thủy văn

  Bài giảng Địa chất công trình & Địa chất thủy văn nhằm cung cấp cho bạn đọc kiến thức về địa chất công trình và địa chất thủy văn. Địa chất công trình nhằm mục đích nghiên cứu đá trên vỏ quả đất, thành phần, tính chất cơ lý của chúng ta và các quá trình địa chất động lực. Địa chất thủy văn công trình nghiên cứu nguồn gốc, thành...

   143 p hdu 17/04/2018 130 2

 • Ebook Luật dân sự 2005 - Quốc hội ban hành

  Ebook Luật dân sự 2005 - Quốc hội ban hành

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Ebook Luật dân sự 2005" do Quốc hội ban hành. Tài liệu nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc.

   241 p hdu 17/04/2018 120 1

 • Ebook Luật đấu thầu - Quốc hội ban hành

  Ebook Luật đấu thầu - Quốc hội ban hành

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Ebook Luật đấu thầu" do Quốc hội ban hành. Tài liệu nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc.

   35 p hdu 17/04/2018 115 1

 • Ebook Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Quốc hội ban hành

  Ebook Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Quốc hội ban hành

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung Luật.

   23 p hdu 27/02/2018 116 1

 • Ebook Nhà đầu tư thông minh - Warren E. Buffet

  Ebook Nhà đầu tư thông minh - Warren E. Buffet

  Ebook Nhà đầu tư thông minh của Warren E. Buffet phần lớn trọng tâm được đặt vào các nguyên tắc đầu tư và thái độ của nhà đầu tư. Đồng thời cung cấp một số so sánh súc tích về những chứng khoán nhất định, để nhấn mạnh một cách cụ thể những yếu tố quan trọng liên quan tới các lựa chọn cụ thể trong cổ phiếu thường.

   520 p hdu 31/01/2018 119 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số