• Ebook Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện toàn cầu hóa (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện toàn cầu hóa (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện toàn cầu hóa", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thực trạng cạnh tranh của một số doanh nghiệp Việt Nam, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p hdu 07/10/2016 253 1

 • Ebook Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường (Việt - Anh) - International Conventions environmental protection (Vietnamese - English): Phần 1

  Ebook Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường (Việt - Anh) - International Conventions environmental protection (Vietnamese - English): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường (Việt - Anh) - International Conventions environmental protection (Vietnamese - English)" giới thiệu tới người đọc nội dung của: Tuyên bố của Hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường con người, tuyên bố của Hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   390 p hdu 07/10/2016 335 1

 • Ebook Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường (Việt - Anh) - International Conventions environmental protection (Vietnamese - English): Phần 2

  Ebook Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường (Việt - Anh) - International Conventions environmental protection (Vietnamese - English): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường (Việt - Anh) - International Conventions environmental protection (Vietnamese - English)", phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Công ước MASEL về kiểm soát qua biên giới các phế thải nguy hiểm và tiêu hủy chúng, Công ước khung về thay đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc,... Mời các...

   426 p hdu 07/10/2016 250 1

 • Ebook Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội" do TS Nguyễn Minh Đoan biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của pháp luật, pháp luật Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, pháp luật với nhà nước, pháp luật với kinh tế, pháp luật với chính trị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   199 p hdu 07/10/2016 483 6

 • Ebook Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Pháp luật với điều lệ, văn kiện của tổ chức xã hội, pháp luật với tôn giáo, pháp luật với hương ước, pháp luật với dư luận xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p hdu 07/10/2016 294 4

 • Ebook Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng: Phần 1

  Ebook Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng: Phần 1

  Nội dung cuốn sách đề cập những vấn đề lý luận cơ bản về bảo đảm tiền vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản, bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố của khách hàng vay, bảo đảm tiền vay bằng tài sản thế chấp của khách hàng vay, bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba, bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn...

   197 p hdu 07/10/2016 251 2

 • Ebook Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng: Phần 2

  Ebook Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng" của Tiến sĩ Luật học Lê Thị Thu Thủy chủ biên biên soạn trình bày các nội dung: Bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba, bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay, đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay, xử lý tài sản bảo...

   233 p hdu 07/10/2016 255 1

 • Ebook Những nội dung cơ bản của Luật sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Ebook Những nội dung cơ bản của Luật sở hữu trí tuệ: Phần 1

  Cuốn sách "Những nội dung cơ bản của Luật sở hữu trí tuệ" được xuất bản dưới dạng song ngữ Việt - Anh sẽ cung cấp cho bạn đọc các nội dung chính của Luật sở hữu trí tuệ. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   247 p hdu 07/10/2016 322 2

 • Ebook Những nội dung cơ bản của Luật sở hữu trí tuệ: Phần 2

  Ebook Những nội dung cơ bản của Luật sở hữu trí tuệ: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Những nội dung cơ bản của Luật sở hữu trí tuệ" được xuất bản dưới dạng song ngữ Việt - Anh sau đây. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc các nội dung chính của Luật sở hữu trí tuệ.

   263 p hdu 07/10/2016 282 2

 • Ebook So sánh Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật doanh nghiệp năm 2005: Phần 1

  Ebook So sánh Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật doanh nghiệp năm 2005: Phần 1

  Cuốn sách “So sánh Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật doanh nghiệp năm 2005” được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc đầy đủ thông tin hữu ích về Luật doanh nghiệp. Cuốn sách gồm có hai phần, cụ thể là: Phần thứ nhất - Một số điểm mới của Luật doanh nghiệp năm 2005; phần thứ hai - So sánh Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật doanh nghiệp năm...

   197 p hdu 07/10/2016 358 2

 • Ebook So sánh Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật doanh nghiệp năm 2005: Phần 2

  Ebook So sánh Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật doanh nghiệp năm 2005: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách “So sánh Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật doanh nghiệp năm 2005” để hiểu rõ hơn sự giống và những điểm khác biệt giữa Luật doanh nghiệp năm 1999 và Luật doanh nghiệp năm 2005.

   267 p hdu 07/10/2016 232 2

 • Ebook Sổ tay pháp luật của Điều tra viên: Phần 1

  Ebook Sổ tay pháp luật của Điều tra viên: Phần 1

  Bằng kiến thức nghiên cứu lâu năm và tham khảo kinh nghiệm của một số Điều tra viên cao cấp, các cán bộ nghiên cứu và cán bộ thực tiễn PGS.TS. Nguyễn Ngọc Anh đã biên soạn cuốn sách “Sổ tay pháp luật của Điều tra viên”. Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 cuốn "Sổ tay pháp luật của Điều tra viên" của tác giả Nguyễn Ngọc Anh sau đây.

   165 p hdu 07/10/2016 749 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số