• Chuyên đề 3: Đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

  Chuyên đề 3: Đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

  Chuyên đề 4 gồm có các nội dung chính sau: Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; hồ sơ địa chính và chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; giới thiệu cơ sở dữ liệu đất đai; một số tình huống trong đăng ký, thống kê đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p hdu 20/09/2019 7 0

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

  Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

  Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia được biên soạn với các nội dung: Khái quát về cơ sở dữ liệu địa chính, giới thiệu chung về nước úc, quản lý đất đai ở Úc, XDCSDL ĐC ở Úc, tình hình XDCSDL ở VN bài học, hợp tác Úc – Việt trong quản lý đất đai. Để hiểu rõ hơn về nội dung kiến thức bài viết mời các bạn cùng tham...

   19 p hdu 20/09/2019 9 0

 • Nội dung thông tin và phương án tổ chức cơ sở dữ liệu đất đai quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

  Nội dung thông tin và phương án tổ chức cơ sở dữ liệu đất đai quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

  Bài viết trình bày thực trạng công tác quản lý đất đai ở quận Tây Hồ; nội dung thông tin của cơ sở sữ liệu đất đai tại quận Tây Hồ; tổ chức cơ sở dữ liệu đất đai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.

   9 p hdu 20/09/2019 6 0

 • Bài thuyết trình Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

  Bài thuyết trình Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

  Bài thuyết trình Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giới thiệu tới người đọc khái quát về cơ sở dữ liệu, tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thực trạng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm.

   35 p hdu 20/09/2019 6 0

 • Mô hình quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng

  Mô hình quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng

  Nội dung của tài liệu trình bày về cơ sở quy hoạch sử dụng đất và giao đất, nội dung và trình tự các bước tiến hành quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng cũng như kinh phí và kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng.

   36 p hdu 20/09/2019 7 0

 • Sổ tay Hướng dẫn quy hoạch sử dụng đất và giao đất cấp xã có người dân tham gia

  Sổ tay Hướng dẫn quy hoạch sử dụng đất và giao đất cấp xã có người dân tham gia

  Nội dung của tài liệu trình bày về những nguyên tắc chủ đạo khi phát triển phương pháp, mô tả tóm tắt trình tự, nội dung các bước thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp xã, hướng dẫn để tăng cường sự tham gia của người dân địa phương vào quá trình này, giới thiệu trình tự, thủ tục đăng ký giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng...

   31 p hdu 20/09/2019 5 0

 • Giao thông và sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh

  Giao thông và sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh

  Nội dung của tài liệu "Giao thông và sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh" trình bày về sự tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống giao thông, quy hoạch giao thông đến 2025 và quy hoạch sử dụng đất 2025.

   28 p hdu 20/09/2019 6 0

 • Quản lý đất đai theo quy hoạch và đảm bảo vấn đề đảm bảo quyên lợi của người sử dụng đất

  Quản lý đất đai theo quy hoạch và đảm bảo vấn đề đảm bảo quyên lợi của người sử dụng đất

  Nội dung chính của bài viết sự thay đổi trong hoạt động sử dụng đất bao gồm sự phân chia hoặc hợp nhất những diện tích đất đai nhất định, nghĩa là thay đổi đặc điểm hình học của đất đai; thay đổi mục đích sử dụng đất và thậm chí thay đổi cả chủ thể sử dụng đất và các quyền đối với đất đai.

   12 p hdu 20/09/2019 6 0

 • Những thuận lợi và khó khăn khi lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

  Những thuận lợi và khó khăn khi lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

  Bài viết này tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn, bất cập khi lập và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên cả góc độ lý luận và thực tiễn. Qua đó, tác giả đề xuất các giải pháp phù hợp đối với những bất cập đã được phân tích nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tồn tại trong quá trình lập và...

   8 p hdu 20/09/2019 5 0

 • Nghiên cứu công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  Bài viết phân tích đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng (QSD) đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu giá QSD đất tại địa bàn vùng nghiên cứu.

   10 p hdu 20/09/2019 6 0

 • Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

  Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

  Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tịnh Biên ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

   21 p hdu 20/09/2019 3 0

 • Quy hoạch sử dụng đất Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập

  Quy hoạch sử dụng đất Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập

  Việc quy hoạch giữa các vùng, các ngành tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên và có mối liên hệ chặt chẽ của lực lượng sản xuất với phân vùng của cả nước. Việt Nam đã và đang thực hiện quy hoạch lại đất đai trong nông nghiệp phục vụ cho yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế hàng hóa, khắc phục tính chất tự cấp, tự túc...

   9 p hdu 20/09/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số